září 2019 - května 2020

DOPLŇKOVÉ STUDIUM pro překladatele právních textů 2019/2020 na PF UK v Praze

místo konání: Praha 1, Curieových 7

Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá již dvacátý třetí běh

doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o jmenování soudním tlumočníkem, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia.
Cílem kurzu je připravit po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již byli jmenováni soudním tlumočníkem.
Dvousemestrální studium je rozděleno na část A – úvod do českého práva a část B – jazykové semináře (angličtina, němčina, francouzština, ruština), které tematicky navazují na obsah přednášky v části A.
Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny učiteli Právnické fakulty UK.
Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného právnického jazyka z katedry cizích jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.
Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.
Je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Zahájení výuky: pátek 20. září 2019
Závěrečná zkouška: pátek 22. května 2020
Rozvrh výuky zde
Místo konání a podrobnější informace: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

Přihlašování (na každou část/jazyk zvlášť):
Část A - přednášky z českého práva v češtině

Část B - odborné jazykové kompetence:

Angličtina
Němčina

Francouzština
Ruština