září 2021 - května 2022

Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2021-2022 nově streamováno online AN, NE, RU a FR

místo konání: Praha 1

Právnická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá již dvacátýpátý ročník

Doplňkového studia pro (soudní) překladatele a (soudní) tlumočníky v oblasti práva

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o zápis do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia.
Cílem kurzu je připravit po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností současné a budoucí překladatele právních textů včetně těch, kteří již byli jmenováni soudním tlumočníkem.
Dvousemestrální studium je rozděleno na část A – úvod do českého práva a část B – jazykové semináře (právnická angličtina, němčina, francouzština, ruština), které tematicky navazují na obsah přednášky v části A. Pro žadatele o zápis do seznamu ST/P pro uvedené jazyky je povinná též část B.
Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny učiteli Právnické fakulty UK.
Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného právnického jazyka z katedry cizích jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů. Základní metodou je právnělingvistická komparace.

Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin. Zahájení výuky: 17. září 2021. Závěrečná zkouška: 27. května 2022
Je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich. Elektronickou přihlášku je třeba podat do každé části zvlášť.

Garant kurzu: Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. - vedoucí katedry jazyků PF UK, chroma@prf.cuni.cz

Juridikum: Vlasta Tichá, tichavl@prf.cuni.cz, tel: +420 221 005 407

Podrobnosti a přihlašování ZDE