června 2019 - června 2019

ITALŠTINA - Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva

místo konání: Praha 1

Z programu celoživotního vzdělávání Právnické fakulty UK v Praze:

Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva. (Reflexe změn v italském a českém závazkovém právu od roku 2012 do současnosti.)

Garant programu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D., z katedry jazyků PF UK

Seminář je určen překladatelům italských právních textů. Je vhodný nejen pro ty, kteří s právním překladem teprve začínají, ale též pro ty, kteří si chtějí danou problematiku zopakovat ve světle aktuálních českých předpisů.

Organizace studia: dva semináře po 3 vyučovacích hodinách vždy v pátek od 10 hodin

Termín konání: 7. a 14. 6. 2019 od 10 hodin na Právnické fakultě UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Cena: 3600 Kč / kurz

1. Obecné terminologické základy italského závazkového práva
- klasifikace závazků
- vznik a zánik závazkových vztahů
- změny v závazkových vztazích

2. Konkrétní smluvní typy
- koupě
- nájem
- přeprava
- dílo
- úschova a skladování
- výpůjčka, zápůjčka, úvěr
- komise
- zprostředkování
- příkaz
- darování
- pojištění

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu

Přihlašování on-line anebo poštou nejpozději do 05. 06. 2019 na:
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Kontaktní osoba: Danuše Kučírková, tel. 221 005 503, Kucirkov@prf.cuni.cz