listopadu 2021 - listopadu 2021

JERONÝMOVY DNY 2021

místo konání: Praha 1
čas konání 10:00

Tradiční velké setkání tlumočníků a překladatelů pořádané JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady EK, ÚTRL FF UK, ASKOT, KST ČR, ČKTZJ a Obcí překladatelů