listopadu 2019 - listopadu 2019

Kongres českých polonistických studií

místo konání: Praha

http://kcps.upol.cz/

Spolupráci JTP s pořadateli zajišťuje Katka Filgasová a Petr Kautský. Program je na výše uvedených stránkách Univerzity Palackého v Olomouci.