října 2023 - prosince 2023

Language of Contracts

místo konání: Praha 1
čas konání 18:00 - 19:30

Právnická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dvanáctitýdenní kurz, jehož cílem je pomoci účastníkům lépe chápat, vykládat a překládat jednotlivá smluvní ustanovení napříč smluvními typy, osvojit si ustálená slovní spojení a terminologii základních smluvních typů a seznámit se se zvláštnostmi jazyka používaného ve smlouvách. Frekventanti si tak mohou uvědomit, jak se liší stavba, obsah a forma anglických a českých smluv a zároveň si osvojit běžně zaužívané fráze a slovní spojení, která lze využít při překládání / sepisování smluv v anglickém jazyce, aby zněly přirozeně.

Garant: Mgr. Vladimíra Kvasničková (lektorka Katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy)

Jazyk: anglický

Odkaz: https://law.prf.cuni.cz/juridikum/language-of-contracts/

Obsah:

 • 1. týden: stavba anglické obchodní smlouvy, základní terminologie a smluvní typy
 • 2. – 3. týden: ustálená smluvní ustanovení se zaměřením na používaný jazyk a slovní spojení (language boilerplate clauses); plain English a interpretace ustanovení
 • 4.týden: smluvní limitace náhrady škody; srovnání se smluvní pokutou
 • 5. týden: podstatná a vedlejší ujednání – konsekvence porušení smlouvy; podmínky
 • 6. týden: kupní smlouva – prodej zboží, výhrady práv
 • 7. týden: pracovní smlouva
 • 8. týden: smlouva o obchodním zastoupení
 • 9. týden: nájemní smlouva
 • 10. týden: smlouva o zřízení zástavního práva
 • 11. týden: smlouva o dílo se zaměřením na práva z duševního vlastnictví
 • 12. týden: licenční smlouva

Místo: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1

 

Cena: 4700 Kč