února 2024 - února 2024

Language of Contracts

čas konání 16:30 - 18:00

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá v termínu od 7. 2. do 24. 4. 2024 dvanáctitýdenní kurz, jehož cílem je pomoci účastníkům lépe chápat, vykládat a překládat jednotlivá smluvní ustanovení napříč smlouvami, osvojit si ustálená slovní spojení a terminologii základních smluvních typů. Kurz je zaměřený na překládání/sepisování smluv v anglickém jazyce.

 

Odkaz: http://https//law.prf.cuni.cz/juridikum/language-of-contracts/ 

Přednášející: Mgr. Vladimíra Kvasničková, Katedra jazyků, Právnická fakulta UK 

Čas: Kurz bude probíhat každou středu v čase od 16.30 do 18.00 hod.