března 2024 - června 2024

Language of Contracts

místo konání: Praha
čas konání 16:30 - 18:00

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá dvanáctitýdenní kurz zaměřený na problematiku terminologie a frazeologie smluv a jejich anglických ekvivalentů.

Obsah:

 • 1. týden: stavba anglické obchodní smlouvy, základní terminologie a smluvní typy
 • 2. – 3. týden: ustálená smluvní ustanovení se zaměřením na používaný jazyk a slovní spojení (language boilerplate clauses); plain English a interpretace ustanovení
 • 4.týden: smluvní limitace náhrady škody; srovnání se smluvní pokutou
 • 5. týden: podstatná a vedlejší ujednání – konsekvence porušení smlouvy; podmínky
 • 6. týden: kupní smlouva – prodej zboží, výhrady práv
 • 7. týden: pracovní smlouva
 • 8. týden: smlouva o obchodním zastoupení
 • 9. týden: nájemní smlouva
 • 10. týden: smlouva o zřízení zástavního práva
 • 11. týden: smlouva o dílo se zaměřením na práva z duševního vlastnictví
 • 12. týden: licenční smlouva
   

Cena: 4 800 Kč / kurz