April 2018

Mezinárodní konference o etice tlumočníků a překladatelů - Mladý Jeroným

místo konání: Praha 1
čas konání 9:00

Společná akce Jednoty překladatelů a tlumočníků, KST ČR, ASKOTu a Ústavu translatologie FF UK

Praha 1, Senovážné nám. 23