října 2023

Mše za tlumočníky a překladatele, soubor Gontrassek

místo konání: sv. Petra Na Poříčí
čas konání 17:30

Výroční, již 15. mše svatá za tlumočníky a překladatale

u příležitosti svátku sv. Jeronýma, patrona tlumočníků a překladatelů

Kostel sv. Petra na Poříčí, stř. 18. 10. 2023, 17.30

Biskupská 13, Praha 1

 

Celebruje P. Lukáš Lipenský, O.Cr., čestný člen JTP

Mši sv. doprovodí zpěvem vokální soubor Gontrassek

Um. vedoucí Jan Baťa

Letos zazní andělská hudba anglického renesančního hudebního skladatele Williama Byrda, od jehož úmrtí letos uplynulo 400 let. Byl géniem duchovní i světské polyfonie a je považován za zakladatele anglického madrigalu.

William Byrd (1543–1623)

Vstup: Sing joyfully unto God (6 hlasů)

Mass for Four Voices (4 hlasy)

Offertorium: Confirma hoc Deus (5 hlasů)

Přijímání: Ave verum corpus (4 hlasy)

Závěr: Salve Regina (4 hlasy)