ledna 2022 - února 2022

MUNI - Právnická ANGLIČTINA pro soudní překladatele a tlumočníky (součást Právního minima)

místo konání: Brno (prezenčně i online)

Kurz právnické angličny pro soudní překladatele a tlumočníky je určen zájemcům o činnost soudního tlumočníka a/nebo soudního překladatele. Svojí obsahovou náplní navazuje na Právní minimum pro překladatele a tlumočníky. Je však vhodný pro každého, kdo se zajímá o překladatelskou a tlumočnickou činnost v oboru práva. Kurz končí závěrečným certifikovaným testem. 

Absolvování kurzu je spolu s absolvováním právního minima nebo doplňkového studia či studia na právnické fakultě podmínkou pro zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů pro jazyk anglický vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

2 intenzivní týdny o 80 vyučovacích hodinách od 10. do 14. 1. 2022 a od 14. do 18. 2. 2022

Přednáší Mgr. et. Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D., odborný lektor pro právnickou angličtinu, soudní tlumočník a člen KST ČR

Cena: 14.000 Kč. Více informací a přihlašování ZDEČlenové KST ČR mají slevu 5%. Pro odkaz k přihlášení se slevou kontaktujte kstcr@kstcr.cz. Do předmětu napište prosím “EN - žádost o slevu KST ČR”.

Přihlásit se můžete nejpozději do 5. ledna 2021

Pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2, Brno

Kurz se bude konat prezenčně a maximální přínos pro účastníky bude mít, pokud jej v této formě absolvují. Nicméně vzhledem k situaci a ve snaze usnadnit možnost účasti, budou hodiny i streamovány. V této formě bude ale pochopitelně omezenější možnost interakce. Pokud však vládní nařízení prezenční výuku neumožní, kurz bude probíhat pouze online.