února 2023 - června 2023

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

místo konání: online (pořádá Masarykova univerzita v Brně)
čas konání pátek 9:00 - 17:30

Kurz je určen především pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že se ucházíte o jmenování soudním tlumočníkem a nejste absolventem právnické fakulty na VŠ.

Obsahem kurzu je základní právní problematika:

 • Teorie práva
 • Obecná část občanského zákoníku
 • Občanský soudní řád
 • Rodinné právo
 • Závazkové právo
 • Věcná práva, dědické právo
 • Správní právo
 • Cizinecké právo
 • Obchodní korporace
 • Obchodní smluvní vztahy
 • Trestní právo hmotné
 • Trestní řízení
 • Pracovní právo
 • Právo EU
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Řešení sporů s mezinárodním prvkem.
Kurz je pořádán pod záštitou KST ČR. Členové KST ČR mohou na tento kurz uplatnit slevu ve výši 600 Kč z účastnického poplatku.
 
Přihlášky jsou přijímány do 31.1.2023 nebo do naplnění kapacity kurzu.