února 2021 - června 2021

PRÁVNÍ MINIMUM pro překladatele a tlumočníky na PF MU v Brně (jaro 2021)

místo konání: Brno
čas konání 9.00 - 17.30

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 70, ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá doplňkový kurz určený stávajícím i budoucím právním překladatelům a tlumočníkům s názvem

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

Absolvování tohoto kurzu je povinné pro všechny uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem a/nebo překladatelem, kteří nemají právnické vzdělání a je jednou z podmínek pro jmenování.

Kurz je vedený v češtině a seznamuje účastníky s odbornou právní problematikou. Probíhá po dobu jednoho semestru, ve kterém se uskuteční 8 přednáškových dnů, každý v rozsahu 10 vyučovacích hodin, a končí závěrečným testem v červnu 2021.

Kurz bude zahájen v 12. února 2021. Přednáškový den je pátek. Přihlaste se včas!

Členové Komory soudních tlumočníků ČR mají slevu!

Další informace a přihlašování na PF MU v Brně - Centrum dalšího vzdělávání