září 2020 - ledna 2021

PRÁVNÍ MINIMUM pro překladatele a tlumočníky na PF MU v Brně, podzim 2020

místo konání: Brno
čas konání 9:00 - 17:30
odkaz Veveří 70

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá další kurz určený stávajícím i budoucím právním překladatelům a tlumočníkům s názvem

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

Kurz je vedený v češtině a seznamuje účastníky s odbornou právní problematikou. Probíhá po dobu jednoho semestru, ve kterém se uskuteční 8 přednáškových dnů, každý v rozsahu 10 vyučovacích hodin, a končí závěrečným testem.

Absolvování tohoto kurzu je povinné pro všechny uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem a/nebo překladatelem, kteří nemají právnické vzdělání a je jednou z podmínek pro jmenování.

Kurz bude zahájen v září 2020. Přednáškový den je pátek.

Členové Komory soudních tlumočníků ČR mají slevu!

Další informace a přihlašování na PF MU v Brně - Centrum dalšího vzdělávání