září 2022 - ledna 2023

PRÁVNÍ MINIMUM pro překladatele a tlumočníky ONLINE

místo konání: Brno - online
čas konání každý pátek

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, pod záštitou Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR pořádá další jednosemestrální doplňkový kurz

Právního minima pro překladatele a tlumočníky ONLINE prostřednictvím MS Teams

Absolvování tohoto kurzu je povinné pro všechny zájemce o zápis do seznamu soudních tlumčníků a překladatelů vedený MInisterstvem spravedlnosti, kteří nemají právnické vzdělání.

Kurz probíhá v češtině a je ukončen závěrečným testem.

Zahájení 9. září 2022. Přednáškový den je pátek od 9.00 - 12.45 hod. a 13.45 - 17.30 hod. včetně přestávek. Přihlášky jsou přijímány do 31. 8. 2022 nebo do naplnění kapacity kurzu.

Členové KST ČR mají slevu 600 Kč. Členství je nutné uvést v přihlášce do poznámky.

Podrobnosti a přihlašování na PF MU v Brně - Centrum dalšího vzdělávání