září 2023 - ledna 2024

PRÁVNÍ MINIMUM PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY - ONLINE

místo konání: Centrum dalšího vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
čas konání pátky, 9.00 - 17.30

Kurz je určen především pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že se ucházíte o jmenování soudním tlumočníkem a nejste absolventem právnické fakulty na VŠ. Kurz bude probíhat online prostřednictvím MS Teams. Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oblastech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Obsahem kurzu je základní právní problematika:

 • Teorie práva
 • Obecná část občanského zákoníku
 • Občanský soudní řád
 • Rodinné právo
 • Závazkové právo
 • Věcná práva, dědické právo
 • Správní právo
 • Cizinecké právo
 • Obchodní korporace
 • Obchodní smluvní vztahy
 • Trestní právo hmotné
 • Trestní řízení
 • Pracovní právo
 • Právo EU
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Řešení sporů s mezinárodním prvkem.

Kurz je pořádán pod záštitou KST ČR. Členové KST ČR mohou na tento kurz uplatnit slevu ve výši 500 Kč z účastnického poplatku. Informaci o členství je třeba uvést do poznámky v přihlášce.

Přednášky se konají v pátek od 9.00 do 17.30 hod. Celkem je pořádáno 8 přednáškových dnů (80 vyučovacích hodin).

Přihlášky jsou přijímány do 20. 8. 2023 nebo do naplnění kapacity kurzu.