září 2024

Překlady v civilním právu se zaměřením na rodinné právo – přednáška a workshop pro překladatele jazyka polského

místo konání: online
čas konání 10:00 - 12:45

Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá pro překladatele polského jazyka přednášku a workshop zaměřené na překlady v oblasti rodinného práva.

Obsah:

  • Úvod do základu civilního práva se zaměřením na rodinné právo
  • Seznámení se základními rozdíly v institutech civilního a rodinného práva v polském a českém právním řádu, včetně jejích překladů a obsahu
  • Společný nácvik překladů rozsudku ve věci péče o nezletilé


Přednášející: JUDr. Katarzyna KRZYSZTYNIAK, Ph.D., advokátka

Cena: 1500 Kč pro členy KST ČR, 1000 Kč pro členy JTP, ASKOT, ČKTZJ ad., 1700 Kč pro ostatní