června 2022

PSYCHOHYGIENA pro tlumočníky a překladatele všech jazyků

místo konání: Praha 1
čas konání 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií na základě nedávné zkušenosti s tlumočníky a překladateli ukrajinštiny a ruštiny pořádá dva půldenní semináře s názvem

Psychohygiena pro tlumočníky a překladatele všech jazyků

Seminář povede Mgr. Hana Sirotková, vedoucí psycholog oddělení klinické psychologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, odborný asistent na katedře psychologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a znalec v oblasti dětské a dospělé klinické psychologie.

Maximální kapacita jednoho semináře je 25 osob. Oba se uskuteční 22. června 2022 v Justiční akademii, Hybernská 1006/18, Praha 1.
První se koná od 9:00 do 12:00 hod., druhý pak od 13:00 do 16:00 hod. 

Semináře jsou zdarma.
V případě, že máte zájem se zúčastnit, registrujte se, prosím, nejpozději do 17. 6. 2022 na tlumocnici@akademie.justice.cz. Uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, na který ze dvou seminářů (v jakém časovém rozmezí) se hlásíte.