února 2023

Soudní tlumočení v Nizozemsku — výzvy, trendy, inspirace

místo konání: online
čas konání 19:00

Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá online debatu o vývoji situace soudního tlumočení a překladu v Nizozemsku v rámci cyklu debat o vývoji soudního tlumočení v zemích EU.

Budou diskutována především následující témata:

1. Zákonná úprava soudního tlumočení a překladu (STP) v Nizozemí — historicky a dnes
2. Jak se podařilo dosáhnout novelizace: protestní akce, výstražná stávka, vyjednávání s ministerstvy, poslanci atd.?
3. Co novela přinesla pozitivního a co negativního?
4. Jak se daří zvýšení sazeb promítnout do skutečné výše odměny tlumočníka?
5. Jak probíhá přibírání a ustanovování tlumočníků?
6. Jak se reguluje ad hoc tlumočení neprofesionálními tlumočníky: regulace, dohled, zneužívání?
7. Jaká je role agentur v procesu přibírání tlumočníků?
8. Jaké jsou perspektivy a budoucnost soudního tlumočení v NL?
9. Prostor pro otázky a odpovědi a porovnání zkušeností v České republice a v Nizozemí.

Akce je zdarma.