listopadu 2022 - února 2023

Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů

místo konání: Právnická fakulta UK v Praze / online
čas konání 14:00 - 16:30

Obsah kurzu je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Kurz je určen překladatelům italských právních textů a zájemcům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva. 

Přihlášky jsou přijímány do 30.11. 2022.

Odkaz: https://law.prf.cuni.cz/juridikum/terminologicke-zaklady-italskeho-obcanskeho-prava-pro-prekladatele-pravnich-textu/#

 Témata:

  • Osoby fyzické a právnické; právní osobnost
  • Nezvěstnost, prohlášení za mrtvého
  • Svéprávnost; zastoupení
  • Rodina – příbuzenství a švagrovství, manželství, rozluka, rozvod
  • Dědictví – dědění ze zákona, dědění ze závěti, odkaz, dědická způsobilost, nabývání dědictví, náhradnictví, zprostředkované právní nástupnictví, svěřenské nástupnictví
  • Klasifikace věcí a věcných práv
  • Vlastnické právo – charakteristika vlastnictví, nabývání vlastnictví, ochrana vlastnictví