května 2023 - června 2023

Tlumočnické kurzy/moduly CŽV pro odbornou veřejnost

místo konání: ÚTRL FF UK

Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie.

Kurzy jsou zaměřeny např. na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, simultánní tlumočení, techniku mluveného projevu, tlumočení v mezikulturním prostředí, zvládání pilotáže, tématika zasedání EU a další. Kurzy jsou určeny pro počet účastníků 4 až 10.

Přednášející:

  • Prof. PhDr. Ivana ČEŇKOVÁ, CSc.
  • Mgr. Kateřina EŠNEROVÁ
  • Mgr. Milena KOUCKÁ KURILLOVÁ
  • PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ
  • Mgr. Maria MOLCHAN, PhD.
  • PhDr. Jana POKOJOVÁ
  • Mgr. Michaela ŘEŘICHOVÁ 

 

Místo: ÚTRL FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1 nebo FF UK, nám. J. Palacha 2

 

Zájemci se přihlašují e-mailem na sekretariát ÚTRL FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, tajemníkovi pro studium: Mgr. Lukáši Klimešovi (lukas.klimes@ff.cuni.cz).

Cena: liší se podle modulu - viz http://linguaczv-public.ff.cuni.cz/