května 2021 - června 2021

ÚTRL - Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost

místo konání: ONLINE

Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nabízí v květnu a červnu 2021 online kurzy pro odbornou veřejnost:

1) Úvod do tlumočení a tlumočnické profese (pro všechny jazyky): česko-česky (max.10 účastníků)

2) Úvod do tlumočnického zápisu/notace (pro všechny jazyky): česko-česky (max. 10 účastníků) 

3) Úvod do konsekutivního tlumočení s notací (španělština-čeština-španělština) (max. 8 účastníků) 

4) Konsekutivní tlumočení s notací (němčina-čeština-němčina) II. - pokr. (max.8 účastníků) 

5) Konsekutivní tlumočení s notací (angličtina-čeština-angličtina) II. - pokr. (max.8 účastníků) 

6) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) II.- pokr. (max. 8 účastníků) 

7) Úvod do konsekutivního tlumočení s notací (francouzština-čeština-francouzština) (max.8 účastníků) 

Podrobné informace ZDE

Garant kurzů: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Přihlášky zasílá a administrativu zajišťuje tajemník pro studium Ústavu translatologie FF UK Mgr. Lukáš Klimeš: lukas.klimes@ff.cuni.cz