února 2023

Úvod do pravidel tlumočnického zápisu v konsekutivním tlumočení (polsky)

místo konání: online
čas konání 10:00 - 12:00

Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá dne 11.2.2023 v 10:00 až 12:00 hod. přednášku na téma základních pravidel tlumočnické notace v konsekutivním tlumočení. Zaměří se především na způsob tlumočnické notace a jeho úlohu v procesu konsekutivního tlumočení. Mezi dalšími tématy budou pravidla pro uspořádání zápisu na stránce, zásady výběru zapisovaných prvků, zaznamenávání čísel, logických vazeb, modulace projevu, používání zkratek a různých systémů symbolů. Studijní materiály včetně příkladů a původních textů budou účastníkům zaslány po přednášce.

Přednášející: Joanna Ruszel, konferenční tlumočnice jazyka polského, francouzského a anglického, absolventka Ústavu aplikované lingvistiky Varšavské univerzity a Ústavu politických věd v Paříži

Cena:

  • pro členy JTP, ČKTZJ a ASKOT: 500 Kč
  • pro členy KST ČR: 750 Kč
  • pro ostatní: 900 Kč