března 2007

1. společenský večer Komory soudních znalců a Komory soudních tlumočníků

Na valnou hromadu KST ČR navázal v sobotu 3. března 2007 ve večerních hodinách 1. společenský večer Komory soudních znalců a Komory soudních tlumočníků ČR, který se uskutečnil ve všech prostorách Autoklubu ČR v Praze.