března 2007

13. valná hromada

Členové KST ČR se v sobotu 3. března 2007 sešli na své 13. valné hromadě. Zhodnotili práci stávajícího představemstva za minulé volební období, zvolili nové představenstvo a dozorčí radu na období 2007-2008 a stanovili priority své další