května 2014 - června 2014

7. června 2014 - ČESKO-ITALSKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ

pod záštitou jeho excelence pana Pasquale D'Avino, velvyslance Itálie v ČR

Nové české dědické právo v komparaci s italským dědickým právem a právním systémem EU

Přednášejí:

Stáhnout: Přihláška Stáhnout: Pozvánka s programem