ledna 2009 - dubna 2009

Angličtina v trestním právu na PF UK V Praze

Follow-up pro překladatele anglických textů od 30. dubna do 28. května 2009. Garantem kurzu je PhDr. Marta Chromá, Ph.D.  

Stáhnout: Pozvánka a přihláška