října 2023

Česko-anglický seminář, finanční a daňová terminologie, i online

místo konání: Praha 1
čas konání 10:00 - 14:00
adresa Senovážné nám. 23

Jarní jednodenní terminologický seminář, prezenčně v Praze, místnost č. 16 v přízemí budovy na Senovážném nám. 23, ale i online

V části POZNÁMKA v přihlášce na akci uvádějte ONLINE (chcete-li se zúčastnit online) nebo PREZENČNĚ (chcete-li se zúčastnit prezenčně).

Čas: 10:00 - 14:00 hod. 

Přednášející:

doc. Ing. Marcela ZÁRYBNICKÁ ŽÁROVÁ, CSc. - proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví VŠE

Program:

  • terminologie finančního účetnictví a výkaznictví (používaná i v dokumentech EU)
  • rozvahy, výkaz zisků a ztrát, účetní závěrky, výroční zprávy
  • terminologie účetních výkazů (v souladu s International Accounting Standards)
  • terminologie v české právní úpravě
  • rozdíly v americké a britské angličtině

 

 

Stáhnout: Info o přednášející Stáhnout: Pozvánka