dubna 2022

ČESKO-ANGLICKÝ terminologický seminář - azylové a cizinecké právo

místo konání: Praha 1 + online
čas konání 10:00
adresa Senovážné nám. 23

PŘIHLAŠOVÁNÍ PRODLOUŽENO DO PÁTKU 22. DUBNA

Vzhledem ke covidové situaci bude letošní jarní anglický terminologický seminář pouze jednodenní. V Praze prezenčně (místnost č. 16) i online na téma

Terminologie azylového a cizineckého práva

Právní zdroje cizineckého práva; pobytové režimy cizinců; institut vyhoštění a zajištění cizince; mezinárodní ochrana; azyl, humanitární azyl; sloučení rodiny; vedení pohovorů ("pohovoristi"), protokol;

základní aspekty soudního přezkumu rozhodnutí

Přednášejí:
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., proděkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, odborná asistentka Katedry správní vědy a správního práva

Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, odborná asistentka katedry jazyků Právnické fakulty UK v Praze, právnička, lektorka právnické angličtiny České advokátní komory

Další informace v připojené pozvánce. Prosím uveďte do poznámky při přihlašování, zda se budete účastnit prezenčně nebo online.

 

Stáhnout: Pozvání a program