listopadu 2018

Česko-ruský terminologický seminář zaměřený na daně, letectví a středoasijskou ruštinu II. pokračování

místo konání: Praha 1
čas konání 09.30 - 17.00
adresa Senovážné nám. 23, zasedací místnost č. 254

Ing. M. Purina, PhD., lektorka VŠE, Daňová problematika z hlediska tlumočníka 

Ing. D. Abdurakhmanov, soudní tlumočník, Středoasijská ruština II.

Ing. J. Štěrbová, soudní tlumočnice, ve spolupráci s Ing. Františkem Polákem, soudním tlumočníkem, pracujícím pro Armádu ČR, Terminologie v letectví II.  

Marina Purina absolvovala magisterský obor Účetnictví, analýza a auditing na Národní výzkumné Tomské státní univerzitě (Rusko) v roce 2013. Současně se studiem pracovala jako účetní. Od roku 2014 působí na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze jako doktorandka a vyučující. Je autorkou několika vědeckých článků, učebnice auditingu v ruštině a kurzů základů českého účetnictví a daní pro rusky mluvící studenty.

Přednáška na téma Daňová problematika z hlediska tlumočníka je určena všem, kdo se zajímá o českou či ruskou daňovou terminologii. Daňové zákony jako
takové budou vysvětlovány v objemu postačujícím pro volbu správného překladu. Důraz bude kladen na nejsložitější lexikální aspekty a časté chyby. Začneme daňovou legislativou ČR a RF a postupně se podíváme na překlad nejběžnějších situací, ke kterým může ve sféře zdanění a daňové politiky dojít. Seminář také nabízí širokou slovní zásobu z oblasti
účetnictví, jelikož tyto dva obory jsou docela těsně propojeny. Nebude chybět ani možnost procvičení nové látky na praktických příkladech. Každý účastník navíc obdrží kompletní sadu platných ruských přiznání k jednotlivým daním. 

Daler Abdurakhmanov, soudní tlumočník uzbečtiny a tádžičtiny, vysvětlí mnohé výrazy, které se týkají středoasijských republik, a s nimiž se v překladech často setkáváme. A pokud budeme mít štěstí, tak nám také Dalerova manželka, novinářka Malika, dá opět ochutnat něco z tádžické kuchyně. Necháme se znovu překvapit..

Jelena Štěrbová, soudní tlumočnice ruštiny, je naše kolegyně, která dlouhodobě pracovala v oboru letectví a o své dlouholeté překladatelské zkušenosti se s námi rozhodla podělit. Takže na Vás čeká nová terminologie, kterou nenajdete ve slovníku!

František Polák, soudní tlumočník ruštiny, náš kolega, specialista na letetctví, pracující pro Armádu ČR

Stáhnout: Program