března 2024

Daňový webinář

místo konání: online
čas konání 9:00 - 12:00

KST ČR pořádá každoroční seminář zaměřený na daňovou problematiku, který se tentokrát uskuteční online.

Obsah:

  • Základní principy zdanění činnosti soudního tlumočníka/překladatele
  • Dílčí základy daně; sestavení daňového přiznání za rok 2023 osob v pracovním poměru a OSVČ, zdanění jiných příjmů (z pronájmu, kapitálových výnosů atd.)
  • Paušální daň – výhody a nevýhody, v roce 2023 + změny od roku 2024
  • Změny ve zdanění příjmů od roku 2024
  • DPH – změny platné od roku 2024
  • Sociální a zdravotní pojištění – vypořádání za rok 2023, změny pro rok 2024
  • Odpovědi na dotazy posluchačů

Přednášející: Bc. Andrea Ghilardi daňový poradce, členka Komory daňových poradců, společník a jednatel společnosti BIANCHI & PARTNERS, s.r.o., soudní tlumočnice a překladatelka, členka KST ČR

 

Pokyny k registraci:
Přihlaste se, prosím, co nejdříve prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ po rozkliknutí názvu akce „Daňový webinář“. Konečná uzávěrka registrací je ve středu 28. 02. 2024 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR.

Účastnický poplatek: 1.000 Kč, pro členy KST ČR jen 500 Kč

Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Poplatek v českých korunách uhraďte, prosím, na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem spolu s potvrzením registrace. Specifický symbol: 696

Podmínkou pro slevu na účastnickém poplatku je, aby členové KST ČR měli uhrazený členský příspěvek na rok 2024, jinak se na ně vztahuje platba účastnického poplatku v plné výši jako pro nečlena.

Účastníci obdrží na vyžádání potvrzení o úhradě účastnického poplatku.

 

 

 
 
 
 
Stáhnout: Pozvánka a potvrzení