června 2023

Dědické právo 2. část - dědické právo procesní

místo konání: online - prostřednictvím platformy ZOOM
čas konání 18:00 - 20:00

KST ČR pořádá již tradiční tematický webinář, který se tentokrát bude zabývat dědickým právem procesním.

Obsah:

  • pozůstalostní řízení (notář jako soudní komisař, pozůstalostní soud)
  • průběh řízení
  • evropské dědické nařízení

Přednášející: Mgr. Michal Vávra, advokát

Účastnický poplatek: 500,- Kč / 24,50 EUR, pro členy KST ČR jen 300,- Kč / 14,50 EUR

Platební údaje: Poplatek v českých korunách uhraďte, prosím, na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem spolu s potvrzením registrace. Vždy také uvádějte specifický symbol679

 

 

Stáhnout: Pozvánka a potvrzení