července 2008 - září 2008

Doplňkové studium pro (soudní) tlumočníky a překladatele právních textů 2008 - 2009

Doplňkové studium pro (soudní) překladatele a tlumočníky právních textů 2008-2009

Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvanáctý běh

Garant kurzu: