března 2024

Dopravní nehody

místo konání: online
čas konání 18:00 - 20:00

KST ČR pořádá další z tematických webinářů tentokrát zaměřený na dopravní nehody. 

Obsah:

  • dopravní nehody a jejich řešení z pozice viníka i poškozeného (přestupkové řízení, trestní řízení, civilní řízení)
  • dopravní nehoda s cizím prvkem (tedy nehoda v zahraničí, nebo nehoda v ČR se zahraničním účastníkem)
  • srovnání řešení dopravních nehod a nároků z nich v ČR a Rakousku

Přednášející: Mgr. Michal Vávra, advokát

Cena: pro členy KST ČR jen 300,- Kč / 14,50 EUR, ostatní 500,- Kč / 24,50 EUR

Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, BIC: BACXCZPP u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem při registraci. Specifický symbol: 698

 

Stáhnout: Pozvánka a registrace