června 2024

Elektronický podpis, časová razítka, datové schránky, překladatelský úkon v elektronické podobě - od teorie k praxi

místo konání: Praha 1
čas konání 9:00 - 17:00

Komora soudních tlumočníků a překladatelů ČR pořádá seminář, PREZENČNĚ i ONLINE, zaměřený na tzv. elektronické tlumočnické a překladatelské úkony.

Místo: sídlo KST ČR, Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 16 a online přes platformu Zoom

Čas: 15. 6. 2024 od 09.00 do 17.00 hod.

Přednášející:

 • Mgr. Michal Chuchút, LL.M.
  advokát, soudní tlumočník a překladatel, člen představenstva KST ČR
 • Mgr. Petra Kameníková
  soudní tlumočnice a překladatelka, členka představenstva KST ČR
 • Pavel Honzík – konzultant Elektronický podpis s.r.o.
  externí registrační autorita České pošty PostSignum – exkluzivní spolupráce s KST ČR


Obsah:

 • Elektronický podpis, časová razítka, legislativní rámec (nařízení eIDAS) (podrobný popis postupů, jak uvedené zřídit a jak s tím pracovat)
 • Kvalifikovaný elektronický podpis, podepisování PDF, MS Word a dalších dokumentů, možné problémy a překážky ve Windows a Mac OS (Individuální zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu proběhne dle rozpisu registrovaných zájemců o tuto službu po prezentaci nebo dle dohody)
 • Datové schránky
 • Překladatelský úkon v elektronické podobě (zkušenosti překladatele a postřehy z praxe)
 • Individuální zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu dle pořadníku

Cena: 2.000 Kč; pro členy KST ČR pouze 500 Kč, pro členy JTP jen 1.000 Kč

Pokyny k registraci:
Přihlaste se prosím co nejdříve prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ po rozkliknutí názvu akce „Elektronický podpis, časová razítka, datové schránky, překladatelský úkon v elektronické podobě – od teorie k praxi“. Konečná uzávěrka registrací je ve středu 12. 06. 2024 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR. Seminář se bude konat, přihlásí-li se alespoň 20 účastníků.

Zájemci o zřízení kvalifikovaného podpisu za zvýhodněnou cenu s využitím Certifikačního balíčku KST ČR:
Prostřednictvím externí registrační autority České pošty PostSignum se registrujte k této službě prostřednictvím přihlašovacího online formuláře zde: https://forms.gle/gNsTipn1r6Yv2XNFA 

Pořadí individuálního poskytnutí služby na místě konání semináře bude stanoveno dle termínu a času přihlášení. Prosíme, registrujte se včas. Zvýhodněná cena pouze pro účastníky: 3.500 Kč bez DPH (platba fakturou vystavenou na místě konání semináře). Zájemci, jejichž žádosti nebude možné vyhovět z časových důvodů přímo na místě konání semináře, obdrží voucher se stejnými podmínkami jako ti, kterým bude certifikát zřízen v čase konání semináře

 

Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. V eurech na IBAN: CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, SWIFT kód: BACXCZPP. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem spolu s potvrzením registrace. Specifický symbol: 706

 

Pokyny k online připojení:
V pátek 14.06.2024 podvečer bude přihlášeným účastníkům zaslán mailem odkaz na připojení.
Pro bezproblémovou účast doporučujeme mít ve Vašem zařízení nainstalovanou aplikaci Zoom.

Stáhnout: Potvrzení a pozvánka