října 2022

FRANCOUZSKÝ seminář lékařské terminologie

místo konání: Praha 1 + online
čas konání 9.30 hod.

8. 10. 2022 od 9.30 připravujeme

francouzský seminář lékařské terminologie

na následující témata:
- porovnání vzdělávacího systému v oblasti zdravotnictví v ČR a ve Francii
- lékařské a zdravotnické obory; typy zdravotní péče
- porovnání systému zdravotní péče a jeho organizace, zdravotničtí pracovníci, úhrada zdravotních služeb
- struktura chorobopisu, lékařské zprávy a receptu
- terminologické zvláštnosti; vybrané pojmy a zkratky v obou jazycích, jejich význam a ekvivalent ve druhém z jazyků
- kazuistiky; příklady překladů
- terminologické zdroje, přehledy a slovníky
- dotazy, diskuse

Seminář proběhne hybridní formou ve třech devadesáti minutových blocích se dvěma přestávkami.

Přednášející je MUDr. Jiří Lešovský, lékař a soudní tlumočník jazyka francouzského.
Organizátorka: Mgr. Jana Klokočková