October 2018

GDPR při výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti a nová instrukce MSp ČR

místo konání: Praha 1
čas konání 10:00
adresa Senovážné nám. 23

Obecný seminář pro soudní tlumočníky zaměřený především na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů a na Instrukci č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách, která nabyla účinnosti 1. ledna 2018

Podrobný program včas zveřejníme a zprovozníme on-line přihlašování. Sledujte naše stránky anebo si zažádejte o pravidelné odebírání informací.