dubna 2007

I. seminář nizozemštiny

Dne 27. dubna 2007 se v Praze uskutečnil první terminologický seminář nizozemštiny. Součástí programu tohoto semináře byla zejména témata: úvod do celní terminologie, celní kodex, celní pátrání, terminologický workshop k nizozemským celní