července 2009 - října 2009

II. česko - ukrajinský terminologický seminář

Seminář se konal dne 10. října 2009 na půdě Ústavu slavistiky Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně.  

Stáhnout: Pozvánka Stáhnout: Přihláška