června 2005 - června 2005

II. seminář pořádaný Akademií evropského práva a Českou advokátní komorou

Ve dnech 2. - 3. června 2005 se s podporou Evropské unie konal v Paláci Dunaj na Národní třídě 10 v Praze 1 seminář, který pořádala Akademie evropského práva a Česká národní komora. Cílem semináře bylo seznámit s rámcem právní spolupráce
Stáhnout: zpráva