září 2007

III. terminologický seminář polštiny pro tlumočníky a překladatele

V sobotu 22. září 2007 se v Ostravě uskutečnil III. terminologický seminář polského jazyka pro tlumočníky a překladatele. Terminologii trestního práva přednášela Mgr. Eva Ganczarczyková, absolventka Právnické fakulty Jagellonské u