prosince 2006

III. terminologický seminář ruského jazyka

V sobotu 2. prosince 2006 se v Praze uskutečnil již třetí terminologický seminář ruského jazyka pro soudní tlumočníky a překladatele. Jednotlivé přednášky se věnovaly novým jevům, trendům a tendencím ve vývoji ruského jazyka, problematice
Stáhnout: zpráva