června 2007

IV. česko-francouzský terminologický seminář

Dne 23. června 2007 se v Praze uskutečnil IV. česko - francouzský terminologický seminář (nejen) pro tlumočníky a překladatele. Hlavními body programu tohoto semináře bylo dědické právo, nabývání dědictví, dědické skupiny, dědické řízení,
Stáhnout: zpráva