června 2011

IV. ukrajinsko - český terminologický seminář v Praze dne 5. června 2011

PROBLEMATIKA MATRIK

Matriční doklady a problematické jevy v jejich překladech, transkripce vlastních jmen, praktická cviče

Stáhnout: Program Stáhnout: Přihláška