května 2023

IV. RUMUNSKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ

místo konání: Velvyslanectvím Rumunska v Praze
čas konání 10:00

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky pořádá IV. RUMUNSKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ určený především soudním tlumočníkům a soudním překladatelům.

místo: Velvyslanectví Rumunska v Praze, Nerudova 5, Praha 1

přednášející:

  • Ana VADAN, konzulka při Rumunské ambasádě v Praze,
  • JUDr. et Mgr. Pavel KLÍMA, pedagog a vedoucí Centra srovnávacího veřejného a evropského práva MUP v Praze, advokát se znalostí rumunského jazyka,
  • Mgr. Jana KLOKOČKOVÁ, členka představenstva KST ČR, z.s., soudní překladatelka a soudní tlumočnice pro jazyky český, francouzský a rumunský

obsah:

  • Problematika přepisů vlastních a místních jmen z ukrajinštiny do rumunštiny (s přihlédnutím k zákonu 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, k legislativě rumunské, normě ICAO a také k aktuálním stanoviskům OAMP, Cizinecké policie a OVS MV ČR)
  • Terminologie z oblasti trestního práva – vybrané aspekty a několik poznámek k tlumočnické / překladatelské činnosti – prizmatem advokáta (obhájce v trestním řízení)
  • Přípustné znaky pro informační systém veřejné správy, stručná informace o nové legislativě v oboru, EEÚ, elektronické úkony apod.

cena: 1500 Kč, zvýhodněná cena pro členy KST ČR jen 600 Kč, zvýhodněná cena pro členy JTP a studenty denního studia (nutno doložit) 1000 Kč

 

Stáhnout: Pozvánka a potvrzení