dubna 2024

Jarní anglický terminologický seminář - Spotřebitelský úvěr; zajištění a vymáhání dluhu.

místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1
čas konání 9:30

KST ČR pořádá další pravidelný Jarní anglický terminologický seminář

Tentokrát na téma Spotřebitelský úvěr

Během semináře se účastníci seznámí se základní právní úpravou spotřebitelského úvěru, obsahovými náležitostmi smlouvy o něm a charakteristikou pohledávky; představeny budou základní způsoby zajištění a utvrzení dluhu, jejich charakteristické rysy a rozdíly mezi nimi. Nakonec se budeme věnovat následkům nesplácení pohledávky a způsobům soudního a mimosoudního vymáhání dluhu. Teoretický výklad v českém jazyce bude doplněn příslušnou anglickou terminologií.

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Jana Kolařík Sekyrová, advokátka se specializací na správu a vymáhání pohledávek, insolvenční právo, litigaci a výkon rozhodnutí.

Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, lektorka katedry jazyků Právnické fakulty UK

 

Pokyny k registraci:

Přihlaste se, prosím, co nejdříve prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ po rozkliknutí názvu akce „Jarní anglický terminologický seminář - Spotřebitelský úvěr; zajištění a vymáhání dluhu.“.

Konečná uzávěrka registrací je ve středu 03.04.2024 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR.

Prosíme, při přihlašování uveďte v poli "ÚČAST", zda se zúčastníte online nebo prezenčně.

 

Účastnický poplatek:

2.100,- Kč / 102,- EUR*; pro členy KST ČR jen 1.050,- Kč / 51,- EUR*; pro členy JTP a studenty UTRL 1.260,- Kč / 61,- EUR*

*) v případě platby v euro je připočtena zákonná sazba DPH

 

Pokyny k úhradě účastnického poplatku: 

Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.; v eurech na účet IBAN: CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, BIC: BACXCZPP u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., nejpozději do 03.04.2024 včetně. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem při registraci. Také uvádějte specifický symbol: 697

Účastníci obdrží na vyžádání potvrzení o úhradě účastnického poplatku.

V případě, že člen požaduje vystavení faktury na jméno společnosti či zaměstnavatele, je cena za účast na semináři účtována jako pro nečlena.

Stáhnout: Pozvánka - Jarní anglický terminologický seminář