března 2016

Jarní kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem

místo konání: Praha 1
čas konání 9:00 - 17:30
adresa Hybernská 18, Praha 1

V sobotu 19. března 2016 se bude konat v přednáškovém sále Justiční akademie jarní kurz pro uchazeče soudním tlumočníkem. Krajské soudy vyžadují pro udělení jmenování tento jednodenní kurz, který Komora soudních tlumočníků ČR pořádá dvakrát do roka. Všechny další předepsané předpoklady jsou podrobně probírány v rámci kurzu.

Přednášejí:
Mgr. Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, autor komentáře k zákonu č. 36/1967 Sb.
Mgr. Kateřina Pivoňková, vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze
PhDr. Ilona Šprcová, členka představenstva KST ČR

Kurzovné: 1.750 Kč (600 Kč pro členy KST ČR, 900 Kč pro členy JTP a pro studenty – nutno doložit)

Platbu proveďte na účet KST ČR u UniCredit Bank, č. ú. 2104417790/2700 nejpozději do 16.3.2016. Přihláška nabývá platnosti dnem připsání kurzovného na účet KST ČR. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem po registraci. V registračním formuláři uveďte do poznámky pro jaký jazyk a u kterého soudu se budete ucházet o jmenováni.
Upozorňujeme, že případné platby v hotovosti na místě podléhají manipulačnímu poplatku ve výši 100 Kč.

Podrobný program zde

Stáhnout: Celodenní program