května 2018

Jarní kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem

místo konání: Brno
adresa Veveří 70

Komora soudních tlumočníků ČR ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádá jarní

Jednodenní kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem

Veškeré předpoklady pro jmenování, jakož i informace o výkonu této profese, jsou podrobně probírány v rámci tohoto kurzu.


Přednášejí:
Mgr. Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, autor komentáře k zákonu č. 36/1967 Sb.
Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D., vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze
Mgr. Jana Klokočková, členka představenstva KST ČR

Cena:  1.750 Kč (800 Kč pro členy KST ČR, 1200 Kč pro členy JTP a pro studenty – nutno doložit)

Uchazeči obdrží výukové materiály. Je vhodné, aby se předem seznámili se zněním zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb., v platném znění. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Oběd a drobné občerstvení pro účastníky je zajištěno a zahrnuto v ceně kurzu. Případné dotazy adresujte na kstcr@kstcr.cz

Po 14. 5. 2018 je z kapacitních důvodů pro řádné přihlášení nutné kontaktovat sekretariát na kstcr@kstcr.cz

Stáhnout: Pozvánka a program