listopadu 2005 - listopadu 2005

Jeronýmovy dny 2005

Ve dnech 4.11. a 5.11.2005 proběhly Jeronýmovy dny. Komora soudních tlumočníků seznámila přítomné s aktuálním vývojem ve věci poslaneckého návrhu novely zákona o znalcích a tlumočnících a představila systém kontinuálního