listopadu 2006 - listopadu 2006

Jeronýmovy dny 2006

Ve dnech 3. - 4. 11. 2006 se konaly Jeronýmovy dny, kde Komora soudních tlumočníků seznámila přítomné s novelou zákona o znalcích a tlumočnících, s novelou vyhlášky o odměňování, s Institutem vzdělávání Komory soudních tlumočníků a předst